Polskie domy spalają 87% całego unijnego węgla zużywanego w mieszkaniach i 10 innych faktów nt. ciepłownictwa w naszym kraju

Rozwój ciepłownictwa (zarówno systemów ciepłowniczych, jak i ogrzewania w gospodarstwach domowych) w Polsce ma przed sobą ogromne wyzwanie – dekarbonizację. Bez niej pogrzebana zostanie polska walka ze smogiem oraz realizacja … Czytaj dalej Polskie domy spalają 87% całego unijnego węgla zużywanego w mieszkaniach i 10 innych faktów nt. ciepłownictwa w naszym kraju