Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2021 rok. Priorytetem polityki rządu będzie odbudowa potencjału gospodarczego Polski. W założeniach przyjęto, że wzrost PKB w 2021 roku wyniesie 4,0 … Czytaj dalej Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok