Raport: Czy ingerencja państwa w gospodarkę stanie się powszechną praktyką?

Kryzysy gospodarcze zawsze wymuszają wzmożoną stymulację fiskalno-monetarną dotkniętych nimi gospodarek. Obecnie trwająca recesja jest o tyle niestandardowa, że w jej wyniku interwencjonizm państwowy może stać się powszechną praktyką, a nie … Czytaj dalej Raport: Czy ingerencja państwa w gospodarkę stanie się powszechną praktyką?