{"vars":{{"pageTitle":"Waloryzacja emerytur i rent w 2022 r. Tłumaczymy, kiedy i jak wzrosną świadczenia ZUS | 300Gospodarka.pl","pagePostType":"post","pagePostType2":"single-post","pageCategory":["explainer"],"pageAttributes":["emerytury-i-renty","main","ministerstwo-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej","swiadczenia","system-emerytalny","waloryzacja"],"pagePostAuthor":"Martyna Maciuch","pagePostDate":"20 stycznia 2022","pagePostDateYear":"2022","pagePostDateMonth":"01","pagePostDateDay":"20","postID":249263}} }
300Gospodarka.pl

Waloryzacja emerytur i rent w 2022 r. Tłumaczymy, kiedy i jak wzrosną świadczenia ZUS

Zbliża się podwyżka emerytur i rent. Rząd do 25 lutego musi ogłosić, jaka będzie waloryzacja świadczeń w tym roku. Wyższe emerytury i renty będą wypłacane od 1 marca 2022  roku.

Rząd co rok podnosi emerytury i renty. Waloryzacja dokonywana jest o ogłoszony wcześniej wskaźnik waloryzacji. Corocznie wskaźnik waloryzacji publikowany jest pod koniec lutego. Np. w 2021 roku wynosił on 104,24 proc. A więc np. każda renta i emerytura w 2021 zwiększyła się w wyniku waloryzacji o 4,24 proc. względem tej z 2020 roku.

Czemu służy waloryzacja? Dzięki niej, jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wartość pieniężna danego świadczenia ma utrzymać jego realną wartość na niezmienionym poziomie.  Chodzi o to, by wysokość emerytury i renty w danym roku uwzględniała, jak w ciągu poprzedniego zmieniły się ceny i wynagrodzenia w danym kraju.


Aktualizacja: Waloryzacja emerytury w 2022 r. będzie większa. Rząd podjął decyzję


Jak się liczy wskaźnik waloryzacji

Jako wskaźnik waloryzacji, co do zasady, przyjmuje się średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnej płacy w poprzednim roku.

W 2022 roku będą więc brane pod uwagę dane o inflacji i przeciętnym wynagrodzeniu z 2021 roku. Co ważne, w wyniku waloryzacji kwota świadczenia, którą otrzymujemy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie może się zmniejszyć.

Waloryzacji podlegają nie tylko emerytury i renty. Objęte nią są także:

Waloryzacja w 2022 – szacunki

Ile w takim razie wyniesie waloryzacja w 2022? Obecnie nie ma jeszcze dokładnych danych, które pozwoliłyby na podanie jej wartości. Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej oblicza wskaźnik waloryzacji na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Nie uwzględnia jednak wskaźnika wzrostu cen odnoszącego się do całej gospodarki, a tzw. inflację emerycką. Uwzględnia ona koszyk dóbr i usług typowy dostosowany do struktury wydatków seniorów.

W ubiegłym tygodniu GUS opublikował dane, z których wynika, że inflacja emerycka wyniosła w 2021 roku 4,9 procent – a więc mniej, niż inflacja ogółem.

W związku z tym think tank Instytut Emerytalny szacuje, że waloryzacja powinna wynieść ok. 5,7-5,9 procent.

Ale rząd może przyjąć inny, wyższy wskaźnik, albo wprowadzić dodatkową podwyżkę emerytur o ustaloną wcześniej kwotę (jest to tzw. waloryzacja kwotowa). Nie jest jeszcze do końca jasne, jak postąpi w tym roku, ale szefowa resortu pracy i polityki społecznej. Marzena Maląg wskazywała ostatnio, że waloryzacja wyniesie nawet 7 procent.

Dodatkowo, waloryzacja na podstawie danych GUS o średniorocznej inflacji emeryckiej ma dla emerytów tę wadę, że bierze pod uwagę dane średnioroczne. Na dodatek tym razem średnioroczna „ogólna” inflacja była wyższa, niż inflacja emerycka i wynosiła 5,1 proc. A w ujęciu rok do roku ceny rosły jeszcze mocniej – o 8,6 proc. w grudniu.

Ile wyniosą emerytury?

Prognozy dla tegorocznej inflacji też nie są dobre, według ekspertów przez galopujące ceny gazu, czy energii, a także żywności, tempo wzrostu cen może być nawet dwucyfrowe w drugiej części roku. I być może dlatego rząd zdecyduje się na wyższą waloryzację, niż wynikałoby to tylko z prostego zastosowania ustawowego wzoru.

O ile zatem wzrosłyby emerytury, gdyby wskaźnik wynosił 7 proc. Obecnie minimalne emerytura i renta to 1250,88 zł. Po podwyżce o 7 proc. wyniosłaby więc 1338,44 zł.

A co z pozostałymi emeryturami? Największy odsetek – prawie 19 proc. pobieranych świadczeń – mieści się w przedziale 1800-2200 zł miesięcznie. Przy zastosowaniu wskaźnika 7 proc. wzrosłyby one do 1926 zł – 2354 zł.

Dokładną wartość wskaźnika waloryzacji w 2022 roku Ministerstwo musi podać do 25 lutego 2022 roku.

Czytaj też: