Według najnowszego rankingu Global Best to Invest 2019 Polska utrzymała 5. miejsce i zwiększyła liczbę realizowanych projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).

Ranking sporządziła amerykańska firma badawcza Conway Analytics.

Bierze ona pod uwagę inwestycje o wartości powyżej 1 miliona dolarów, kreujące minimum 20 nowych miejsc pracy oraz 1 tys. m2 nowej powierzchni.

Według niej w Polsce w 2018 r. zrealizowano 163 projekty BIZ. Tym samym w najnowszym rankingu utrzymaliśmy wysoką, 5. lokatę.

Nasz kraj wyprzedziły jedynie Chiny, Niemcy, Wielka Brytania i Indie.