Strona główna Live Europa publikuje pierwsze wskaźniki po wybuchu epidemii: znaczne spowolnienie w przemyśle, ale w usługach katastrofa