Strona główna NEWS CD Projekt miał w pierwszym kwartale 92 mln zł zysku, o ponad 400 proc. więcej niż przed rokiem