Pomimo spadającej populacji kobiet w wieku rozrodczym Polska pozostaje liderem poprawy współczynnika dzietności wśród krajów Unii Europejskiej.

Ostatnie dane GUS (2018) wskazują, iż współczynnik dzietności kobiet wyniósł 1,43, utrzymując się na poziomie zbliżonym do 2017 roku (1,45).

W latach 2015-2018 współczynnik ten poprawił się o 0,14 p. p. dla całej zbiorowości kobiet, zaś w przypadku kobiet zamieszkałych w miastach wzrósł aż o 0,18 p. p.

Wg Eurostat w Polsce nastąpił wzrost wskaźnika dzietności kobiet w wieku rozrodczym z 1,32 w roku 2014 do 1,48 w roku 2017.

Po raz ostatni wskaźnik ten znajdował się na tak wysokim poziomie w roku 1997 (1,51), a więc 20 lat wcześniej.