Fundusz Inwestycji Samorządowych PFR (PFR FIS) oraz Gmina Tarnobrzeg podpisały umowę inwestycyjną na mocy której 45 proc. udziałów w spółce Tarnobrzeskie Wodociągi zostanie zakupione przez PFR.

Dla PFR FIS inwestycja w spółkę o stabilnych przychodach to sposób efektywnej alokacji kapitału, a dla miasta dodatkowy zastrzyk pieniężny na realizację inwestycji związanych z planami władz Miasta Tarnobrzega mającymi na celu jego rozwój.

Środki uzyskane z PFR władze miasta Tarnobrzeg planują przeznaczyć m.in. na budowę dróg nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz w strefie gospodarczej, co przyczyni się do rozwoju potencjału miasta w zakresie turystyki i rekreacji oraz poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych miasta.

Zgodnie z umową inwestycyjną, PFR FIS nie będzie miał wpływu na bieżące zarządzanie spółką i najpóźniej po 20 latach zakupione udziały znów staną się własnością samorządów.