Kończy się okres przejściowy dot. obowiązku rejestracji podmiotów pośredniczących (sprzedawcy) i podmiotów zużywających (nabywcy) paliwa opałowe.

Od 1 kwietnia 2020 r., aby sprzedać lub kupić paliwa do celów grzewczych, konieczne będzie złożenie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego na formularzu AKC-RU.

Z kolei od 1 września 2019 r. wszystkie transakcje olejem opałowym przeznaczonym do celów opałowych muszą być rejestrowane w systemie SENT.

Do końca marca 2020 r. trwa jednak okres przejściowy i można stosować dotychczasowe regulacje, tzn. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego AKC-RU.

Można również pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej.

Po okresie przejściowym, tj. od 1 kwietnia br., możliwe będzie już tylko zgłoszenie elektroniczne na formularzu AKC-RU.

Czytaj także:

>>> Rada Unii Europejskiej przyjęła uproszczone przepisy VAT

>>> Raport: szara strefa w Polsce jest warta tyle, co połowa planowanych w tym roku wydatków budżetowych