Krakowski Park Technologiczny, Politechnika Wrocławska, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Voicelab.AI oraz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy – to liderzy wyłonionych przez MPiT Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs). Ich zadaniem będzie wsparcie przedsiębiorców w cyfrowej transformacji.

Program „Przemysł 4.0” ustanowił 24 lipca Minister Przedsiębiorczości i Technologii, realizując politykę innowacyjną państwa.

„Transformacja do przemysłu 4.0 jest procesem długotrwałym i wymagającym zmian na wielu płaszczyznach. Konieczna jest odpowiednia strategia, nabycie nowych kompetencji, wyszkolenie kadr i w końcu implementacja wybranych rozwiązań do danej firmy” – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.