Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Ekonomiści spodziewali się, że gospodarka wzrośnie o 4 proc. a niektórzy – jak Pekao – prognozowali 4,1-proc. wzrost.

PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie 1,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,0 proc. – podał również GUS.

Dane te mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji. Pierwszy regularny szacunek PKB za III kw. 2019 r. zostanie opublikowany 29.11.2019 r.

Analitycy mBank określili to zaskoczeniem in minus, podobnie jak odczyty PKB za trzeci kwartał w innych państwach regionu, czyli w Rumunii, Czechach i na Słowacji.

Z kolei analitycy banku ING zastanawiają się nad składowymi tego wyniku, zakładając spowolnienie konsumpcji oraz inwestycji.

Czytaj też:

>>> Horizon 2020: unijny fundusz na rozwój innowacji, do którego najwięcej dopłaca… Polska