Narodowy Bank Polski opublikował raport na temat rynku kart płatniczych w Polsce w III kw. 2019 r.

Na koniec września udział kart aktywnych w całym portfelu kart wydanych przez banki wynosił 66,7 proc. co oznacza wzrost w porównaniu z czerwcem 2019 r. o 0,6 pkt. proc.

Czyli nie dość, że ogólna liczba kart w Polsce rośnie, to dodatkowo klienci korzystają z nich coraz częściej.

Widać to także po średniej liczbie transakcji na pojedynczą kartę, która w III kw. wynosiła 35,8, podczas gdy kwartał wcześniej było to 34,1.

W okresie od lipca do września ubiegłego roku udział płatności zbliżeniowych w całości transakcji bezgotówkowych realizowanych kartami wynosił 88,8 proc., o 2,5 pkt. proc. więcej niż w II kw. 2019 r.

Dynamicznie wzrósł także udział płatności zbliżeniowych w wartości wszystkich płatności kartami, z 77,6 proc. w czerwcu do 80,4 proc. we wrześniu.

To pokazuje skalę popularności kart bezstykowych w Polsce.

Z raportu wynika również, że liczba kart płatniczych w ciągu ostatnich 15 lat wzrosła ponad 2,7-krotnie.

W trzecim kwartale roku 2004 było ich 16,3 mln, natomiast trzecim kwartale roku 2019 ich liczba wzrosła do 42,1 mln.