Od lipca do końca listopada 2019 roku trwały konsultacje Programu Kolejowego CPK z przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządów lokalnych.

W ten sposób dobiegł końca pierwszy etap trwających od lipca uzgodnień przebiegu planowanych linii do Portu Lotniczego Solidarność.