W grudniu rachunek obrotów bieżących zanotował zaskakującą nadwyżkę w wysokości 990 mln EUR. Konsensus prognoz rynkowych zakładał ujemne saldo na poziomie 416 mln EUR.

Zgodnie z opinią ekonomistów Banku Pekao, wysoka nadwyżka na saldzie bieżącym była głównie efektem nieoczekiwanej nadwyżki handlowej (224 mln EUR).

W całym 2019 r. nadwyżka na rachunku bieżącym wyniosła ok. 1,1% PKB, co jest najlepszym wynikiem w historii publikowanych danych NBP o bilansie płatniczym.

W ujęciu rocznym eksport wzrósł silnie o 10,6% r/r., lecz import wzrósł już jedynie o 0,8% r/r.

Z kolei eksperci PKO Banku Polskiego zwracają uwagę na wyhamowanie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (1,1% PKB w ujęciu 12-miesięcznym).

Według ekonomistów może ono z jednej strony oznaczać wystąpienie ujemnej dynamiki inwestycji w całej gospodarce w 2020, a z drugiej zwiastować duże trudności w powtórzeniu tak solidnych wyników eksportu także w bieżącym roku bez przyspieszenia globalnej gospodarki.

Czytaj także:

>>> Jak koronawirus wpłynie na polsko-chiński handel? Producenci komputerów, elektroniki i odzieży najbardziej zagrożeni

>>> Komisja Europejska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,3 proc. w 2020 i 2021 roku