Rada Unii Europejskiej rozszerzyła dziś unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej, czyli państw potocznie nazywanych rajami podatkowymi.

Do 8 jurysdykcji już umieszczonych w wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej UE postanowiła dodać następujące jurysdykcje:

  • Kajmany
  • Palau
  • Panamę
  • Seszele.

Jurysdykcje te nie wdrożyły w wyznaczonym terminie reform podatkowych, do których się zobowiązały.

„Prace nad wykazem jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej opierają się na dogłębnym procesie oceny, monitorowania i dialogu z około 70 jurysdykcjami państw trzecich. Od kiedy rozpoczęliśmy ten proces, 49 państw wdrożyło niezbędne reformy podatkowe w celu zapewnienia zgodności z kryteriami UE. To niekwestionowany sukces. Jednak prace te to także proces dynamiczny, w którym nasze kryteria i metodologia są wciąż poddawane przeglądowi” – powiedział Zdravko Marić, chorwacki wicepremier i minister finansów.

Wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej, będący częścią zdefiniowanej przez Radę strategii zewnętrznej UE na rzecz efektywnego opodatkowania, ma wspomagać ciągłe starania o promowanie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych na skalę światową.

Sporządzono go po raz pierwszy w grudniu 2017 r.