Spółka celowa Energia Przykona, z grupy polskiego funduszu NeoInvestments, wybuduje we współpracy z chińskim partnerem elektrownię fotowoltaiczną o mocy 600 MW.

Dziś w Warszawie podpisano umowę, na mocy której ma powstać największy w Polsce i Europie Środkowej kompleks elektrowni produkujących prąd z energii słonecznej.

Inwestycja o mocy wytwórczej 600 MW przełoży się na produkcję energii elektrycznej na poziomie 630 GWh rocznie.

Kiedy powstanie, projekt będzie odpowiadać za produkcję ok 3 proc. energii wytwarzanej z OZE w Polsce.

Ze względu na moce wytwórcze i możliwość efektywnej produkcji energii w lecie, kompleks będzie mieć istotne znaczenie dla wydolności systemu elektroenergetycznego w okresie letniego szczytu – wzmożonego zapotrzebowania na prąd.

Będzie to pierwsza tak duża instalacja w Europie Środkowej i jedna z większych na kontynencie.

Budowę zaplanowano na terenie Wielkopolski wschodniej, na gruntach zdegradowanych działalnością górniczą.

Projekt ma być realizowany przez spółkę Energia Przykona z portfela NeoInvestments, przy udziale China Sinogy Electric Engineering (CSEE) i jej partnera, Strategic Swiss Partners AG, z siedzibą w Zurichu (SSP).

CSEE to chińska spółka państwowa, która specjalizuje się w realizacji międzynarodowych projektów związanych z wytwarzaniem prądu i rozwojem inwestycji w formule EPC („pod klucz”, od etapu projektu do uruchomienia).

Polska i Europa muszą wytwarzać coraz więcej energii ze źródeł odnawialnych, aby ograniczać emisję CO2. Elektrownie korzystające z energii słonecznej są ważnym elementem systemu energetycznego: jak mało które sposoby wytwarzania prądu odpowiadają na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi” – powiedział Jacek Rusiecki, COO Energia Przykona.

Jak dodał, w okresie letnim farma fotowoltaiczna może wytwarzać więcej energii, odciążając elektrownie konwencjonalne.

„Te ostatnie mogą dzięki temu ograniczyć zużycie wody potrzebnej do chłodzenia instalacji. Z symbiozy różnych technologii wytwarzania energii korzysta cały system i środowisko” – dodał.

Jak podkreślił, tereny wschodniej Wielkopolski wyjątkowo sprzyjają lokalizacji elektrowni solarnych, a okolice planowanej inwestycji powoli stają się „hubem elektrowoltaicznym” w Polsce.

CSEEC / SSP i NeoInvestments zapewnią środki niezbędne do realizacji inwestycji. W ramach umowy CSEE i SSP będą odpowiedzialni za technologię, etap budowy projektu, a także za przekazanie farmy fotowoltaicznej do eksploatacji na planowanym terenie.

Kompleks elektrowni Energia Przykona

Pierwsze dwa etapy projektów mają już pozytywną decyzję środowiskową. Wpisują się w uchwalony przez lokalne władze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Zawarcie umowy o przyłączeniu instalacji do sieci elektroenergetycznej dla pierwszych dwóch etapów planowane jest na październik 2019 roku. Deweloper spodziewa się uzyskać pozwolenie na budowę pierwszych dwóch etapów na początku 2020 roku.

Jak podkreślają przedstawiciele Energia Przykona, lokalizacja farmy ma bardzo istotne znaczenie dla tego regionu i dla całego systemu elektro-energetycznego w Polsce.

„Nasz projekt zlokalizowany jest na gruntach rolnych niskiej klasy, zdegradowanych przez działalność górniczą prowadzoną w pobliżu, która spowodowała znaczne obniżenie wód gruntowych. Jednocześnie tereny te otoczone są infrastrukturą, która zapewnia możliwości przesyłu i wykorzystania produkowanego przez elektrownię z energii słonecznej prądu. To najlepszy sposób na wykorzystanie potencjału tego obszaru, zapewniający liczne korzyści w wymiarze zarówno gospodarczym, jak i ekologicznym” – podkreśla Rusiecki.

Energia Przykona planuje również docelowo wyposażenie elektrowni fotowoltaicznych wchodzących w skład projektu w magazyny energii, pozwalające na bardziej stabilne i przewidywalne funkcjonowanie tych instalacji.

NeoInvestments to firma działająca w modelu funduszu private equity. Od 1993 roku inwestuje w nowe, rozwijające się obszary gospodarki i zajmuje się wdrażaniem procesów biznesowych dla największych polskich i międzynarodowych korporacji.

Obecnie firma prowadzi działalność w pięciu obszarach: szeroko pojętych usług outsourcingu usług marketingowych, usług e-commerce, w segmencie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, energetyki OZE i nieruchomości rolnych.

NeoInvestments jest zaangażowany w energetykę wiatrową od 2004 roku, w produkcję energii z biogazu wysypiskowego od 2014 roku, a w fotowoltaikę oraz przechowywanie energii od roku 2015. Spółki portfelowe NeoInvestments to m.in. OEX Business Services, Real Management, Neo Energy i Fundusz Areał.

Energia Przykona jest spółką celową powołaną przez Neo Energy (spółkę portfelową NeoInvestments) i jest właścicielem projektu budowy jednej z największych farm fotowoltaicznych w naszej części Europy.

Spółka Energia Przykona ma w planach rozwój innych wielkoformatowych projektów fotowoltaicznych, również w innych rejonach Polski .

>>> Czytaj też: Odnawialne źródła energii w USA po raz pierwszy w historii dostarczyły więcej prądu niż węgiel