Deficyt budżetowy Polski wyniósł w 2018 roku 0,2 proc. PKB. To najmniejsza dziura budżetowa w historii kraju, ale na tle UE nie jesteśmy wśród prymusów.

Polska znalazła się w gronie aż 17 państw, które poprawiły stan finansów publicznych w tym roku w porównaniu do poprzedniego. Wynik lepszy o 1,3 punktu procentowego lepszy niż w 2017 r. daje nam drugie miejsce w tym zestawieniu ex aequo z Luksemburgiem.

W porównaniu z rokiem 2017 r. najlepszy wynik zanotowała Portugalia (poprawa salda o 2,6 p. proc. PKB), a najgorszy – Cypr (-6,1 p. proc. PKB).

W zeszłym roku największą nadwyżkę sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) w relacji do wielkości gospodarki odnotowało 14 państw (największą Luksemburg: 2,7 proc. PKB), a kolejne 14 – wśród nich Polska – zanotowało deficyt

Z państw deficytowych Polska miała najmniejszą lukę.

Ostatnie miejsce w rankingu zajął Cypr (-4,4 proc.).