Strona główna 300KLIMAT Polska lobbuje w UE za zmianą systemu handlu emisjami. Mimo, że nasz budżet świetnie na nim zarabia