Strona główna Live Bony na innowacje dla MŚP – więcej czasu na składanie wniosków