Strona główna NEWS PARP kończy 20 lat. W tym czasie rozdysponowała 46 mld zł z Funduszy Europejskich