Strona główna Live GUS: przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 7,7 proc.