Strona główna Live KGHM przekaże zysk za rok 2018 w całości na kapitał zapasowy