Strona główna NEWS NIK krytycznie o wydatkach spółek Skarbu Państwa. Nieprawidłowości w KGHM, Orlen się uchylił od kontroli