Strona główna Live Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2019 r. wyniosła 5,6 proc.