Strona główna NEWS PKO BP przygotowuje się na możliwość odcięcia dostaw gazu