Strona główna NEWS PPL nie sprzeda udziałów w Modlinie i nie chce prywatnego inwestora. „To my jesteśmy blokowani”