Strona główna NEWS Ważny wskaźnik wystrzelił w górę. Ale polski przemysł wciąż jest w najdłuższym od 17 lat kryzysie