Strona główna TYLKO W 300GOSPODARCE Rekalibracja mierników strategii Grupy PZU po wdrożeniu MSSF 17 i uwzględnieniu zmian makroekonomicznych