Polska i Francja chcą budować przemysł przyszłości ręka w rękę, czego dowodem jest to forum – powiedział francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire podczas pierwszego Polsko-Francuskiego Forum Przemysłu Przyszłości. 

Wizycie prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce towarzyszyły rozmowy polskiego ministerstwa rozwoju oraz francuskiego ministerstwa gospodarki i finansów.

O przyszłości przemysłu, wyzwaniach i szansach ekologicznej transformacji oraz perspektywach francusko-polskiej współpracy rozmawiali polscy ministrowie Jadwiga Emilewicz i Michał Kurtyka, francuscy ministrowie Bruno Le Maire i Elisabeth Borne oraz reprezentanci biznesu z obydwu krajów. 

Podczas wydarzenia podpisano też deklaracje na rzecz czystego powietrza oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

>> Macron: Jeśli chodzi o neutralność klimatyczną, to wszystko blokuje Polska

Polska i Francja mają wspólne interesy

Minister Le Maire w swoim przemówieniu kładł nacisk na perspektywy współpracy Polski i Francji w rozwoju technologii, które przybliżą osiągnięcie zeroemisyjnej gospodarki w krajach Unii Europejskiej do 2050 roku. 

Stwierdził on, że transformacja ekologiczna nie może doprowadzić do klęski społecznej. Tymczasem w Polsce w przemyśle węglowym nadal pracuje 80 tysięcy ludzi i, jak powiedział, muszą oni wiedzieć, że otrzymają niezbędne wsparcie. 

Pośród propozycji ministra co do możliwych obszarów współpracy między obydwoma krajami znalazły się inwestycje w energetykę jądrową oraz technologie związane z wodorem. Zaoferował też gotowość Francji do współpracy w zakresie energetyki jądrowej, w której wykorzystaniu Francja ma już doświadczenie. 

Podkreślił również, że tylko połączenie sił w obszarze rozwoju technologii i przemysłu pozwoli zachować krajom europejskim niezależność w sferze politycznej. Jako przykład podał współpracę Polski, Francji i Niemiec przy tworzeniu akumulatorów do samochodów elektrycznych.

– Europa nie jest skazana na komentowanie historii, może ją tworzyć – dodał. 

Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, podkreślała natomiast, że dojście do neutralności klimatycznej będzie kosztowało Polskę więcej niż jakiekolwiek inne państwo. Związane z tym reformy, które czekają nasz kraj w ciągu najbliższych 10-20 lat, nazwała rewolucją. 

Zwróciła jednak uwagę, że proces ten już się rozpoczął. 

Jako przykład demokratyzacji procesu dostępu do energii podała rozwijający się w Polsce szybko ruch prosumencki – wskazując, że prosumentów jest już w kraju ponad 100 tysięcy. Dodała, że Polska upatruje duże nadzieje w pozyskiwaniu energii z farm wiatrowych na morzu. 

Le Maire: Protekcjonizm w Europie jest niezbędny

Minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire wiele uwagi poświęcił też trudnościom transformacji ekologicznej dla europejskiego rynku. Zwrócił uwagę, że jeśli gospodarka Europy ma pozostać konkurencyjna, potrzebne będą ogromne środki finansowe na transformację. 

Dodał, że Europa nie może powstrzymywać się przed tworzeniem mechanizmów, które będą chronić jej przemysł, skoro nie obawiają się tego gospodarki Chin i USA. Protekcjonizm jest niezbędny, by chronić europejskie interesy ekonomiczne, a model otwartej gospodarki, w którym tylko rynek reguluje procesy ekonomiczne, nie będzie dla UE korzystny – zaznaczył.

Dekarbonizacja gospodarki musi łączyć się z mechanizmem redukcji dwutlenku węgla na granicach. Inaczej Europa będzie importowała ogromne emisje z krajów spoza wspólnoty. To, co zyskamy wewnątrz, stracimy na zewnątrz – dodał.

Kurtyka: Neutralność klimatyczna wymaga zmiany sposobu życia

Podczas forum odbył się też panel, w którym udział wzięła francuska minister ds. ekologicznej i solidarnej transformacji Elisabeth Borne oraz polski minister klimatu Michał Kurtyka. Rozmawiano o wyzwaniach i perspektywach europejskiej transformacji ekologicznej. 

– Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu jest ogromnym wyzwaniem dla całej UE, w tym dla Polski. Żeby osiągnąć neutralność klimatyczną, musimy zmienić praktycznie każdy element dotychczasowego sposobu życia. Zmianie musi ulec sposób produkowania energii, ale także przemieszczania się czy żywienia. Energetyka, transport, przemysł, rolnictwo, gospodarka odpadami – te sektory wymagają gruntownego przeobrażenia – powiedział Michał Kurtyka.

Minister Borne zwróciła uwagę, że choć produkcja energii we Francji nie jest już zależna od węgla, to nadal wiele wyzwań na drodze ku osiągnięciu neutralności klimatycznej jest wspólnych dla Polski i Francji. Pośród tych obszarów wymieniła rewolucję w transporcie, dążenie do zmniejszenia emisji sieci ciepłowniczych oraz sektor budowlany, które nadal emitują do atmosfery dużo gazów cieplarnianych. Minister Kurtyka dodał, że Polska, która jest największym eksporterem elektrycznych autobusów w Unii, może mieć w tym obszarze wiele do zrobienia na rynku francuskim. 

Dwa porozumienia: jakość powietrza w szkołach i zmniejszanie emisji

Spotkanie zostało przypieczętowane dwiema decyzjami o międzynarodowym porozumieniu.

Jedną z nich było podpisanie deklaracji o współpracy na rzecz zielonej transformacji i rozwiązań cyfrowych dla klimatu i czystego powietrza przez minister rozwoju Jadwigę Emilewicz, prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Orange Polska. Jego skutkiem będzie uruchomienie programów monitorowania jakości powietrza w polskich szkołach. Orange zainwestuje też w edukację ekologiczną oraz będzie wspierać zieloną transformację w Polsce. 

Poza tym francuska grupa Air Liquide i polska grupa Azoty podpisały porozumienie o współpracy w zakresie pilotażowego projektu produkcji biometanu, optymalnego wykorzystania purge gazów i gazów po-absorpcyjnych i przemysłowych Grupy Azoty w celu zmniejszenia bezpośredniej emisji, wykorzystania gazów odpadowych, optymalizacji gospodarki wodorem i dwutlenkiem węgla oraz w zakresie oceny możliwości zastosowania przez Grupę Azoty technologii Air Liquide służących do wychwytywania dwutlenku węgla.

Przeczytaj też:

>>> Ambasada Francji: Macron nikomu nie groził. Dla Francji zasadnicze jest, by UE wykazywała się solidarnością

>>> Bezprecedensowa skarga: francuski Total pozwany za bezczynność w sprawie zmian klimatu