Uber i spółka zależna Rasier LLC zostały obciążone kwotą 523 mln dol. zaległych podatków w ciągu ostatnich czterech lat, podał w liście do firm Departament Pracy i Rozwoju Pracowników New Jersey.

Firmy zajmujące się współdzieleniem usług przejazdowych są również narażone na dodatkowe 119 milionów dol. z tytułu odsetek i kar za niezapłacone kwoty.