Udział eksportu w polskim PKB to obecnie ponad 55 proc. – oznacza to, że eksport coraz silniej oddziałuje na polską gospodarkę i coraz mocniej stanowi o koniunkturze.

W swojej najnowszej analizie eksperci Pekao wskazują, że po spowolnieniu globalnego handlu, obserwowanym w ostatnich latach, w I kwartale 2020 r. zauważalna powinna być lekka poprawa koniunktury za granicą. 

Najnowsze odczyty opracowanych przez nas wskaźników pokazują wyraźne wyhamowanie dotychczasowej tendencji spadkowej popytu zagranicznego, a jednocześnie sugerują lekką poprawę zagranicznej koniunktury w najbliższej przyszłości. Oznacza to, że polscy eksporterzy mogą liczyć na lepsze perspektywy w kolejnych kwartałach – mówi Piotr Piękoś, starszy ekonomista w Banku Pekao S.A.

Eksperci ostrzegają jednak, że oba wyszczególnione wskaźniki wciąż znajdują się poniżej swojej długoterminowej średniej, a więc nadal mamy do czynienia ze względnie niewysokim popytem zagranicznym. 

Czytaj też:

>>> Bank Pekao jedyną polską firmą w Bloomberg Gender-Equality Index

>>> Bank Pekao wprowadza specjalną pożyczkę na cele ekologiczne