Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga znacznie większych kwot finansowania niż te, które są obecnie oferowane w długoterminowej propozycji budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – stwierdziła Warszawa w notatce rozesłanej przed otwarciem szczytu przywódców UE w Brukseli w czwartek, pisze EURACTIV.

Polskie postulaty zostały sformułowane w aide-mémoire rozesłanym do przywódców Unii na dwudniowy szczyt, który rozpoczął się wczoraj. Polska była jednym z czterech krajów Unii, które na ostatnim spotkaniu przywódców krajowych w czerwcu zablokowały porozumienie w sprawie zerowej emisji netto.

Ale Warszawa postanowiła powiązać swoje stanowisko w kwestii celu klimatycznego na rok 2050 z negocjacjami budżetowymi. Zwiększone ambicje Europy wymagają „nowych instrumentów – w tym finansowych – aby skutecznie wspierać przejście na gospodarkę neutralną pod względem klimatu” – stwierdziła Polska w notatce otrzymanej przez EURACTIV.

Według Komisji Europejskiej, aby osiągnąć cel 1,5°C określony w porozumieniu paryskim, konieczne będą inwestycje w wysokości od 180 do 290 mld euro rocznie. „Istniejące ramy i instrumenty nie wystarczą, aby osiągnąć neutralność klimatyczną”, podkreśla jednak Warszawa.

Dodatkowo stwierdza, że większe ambicje klimatyczne „powinny iść w parze z większymi źródłami finansowania, zwłaszcza dla najbiedniejszych krajów Unii”.

„Oczekujemy, że Komisja przedstawi konkretne dane liczbowe z podziałem na poszczególne państwa członkowskie” – piszą Polacy w notatce. „Koszty transformacji są wyższe dla krajów, które są w dużym stopniu uzależnione od węgla, takich jak Polska.”

Ta informacja pojawiła się dziś rano w skrzynkach odbiorczych subskrybentów naszego codziennego newslettera 300SEKUND. Jeśli chcesz się na niego zapisać, kliknij tutaj.

>> JSW otwiera pierwszą kopalnię węgla w Polsce od 1994 roku

>> Polska jedynym krajem UE na liście państw planujących nowe elektrownie węglowe