Aby skorzystać na nowej globalnej rewolucji przemysłowej, Polska musi postawić na krajową wiedzę i technologie, uważa Polski Towarzystwo Gospodarcze.

Prorynkowa organizacja PTG przedstawiła raport pt. „Globalizacja 4.0. Podmiotowy model rozwoju„, stworzony we współpracy z PKO Bankiem Polskim.

Autorzy raportu postawili 5 głównych tez, będących ich zdaniem warunkiem wdrożenia „podmiotowej polityki gospodarczej”, która ma umożliwić utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego.

Przez podmiotową politykę gospodarczą, PTG rozumie taki zestaw zmian – w tym deregulacji i rozwiązań prorynkowych – które mają uczynić z  Polski gracza dbającego przede wszystkim o interesy rodzimych firm. Taka polityka ma też według nich umożliwić rozwój polskich przedsiębiorców, aby stali się konkurencyjni w stosunku do firm zagranicznych.

  1. Aktywne kształtowanie kontekstu polityki gospodarczej

Zdaniem analityków nieopłacalną decyzją, która do pewnego stopnia szkodziłaby podmiotowości prowadzonej przez Polskę polityki gospodarczej, byłoby przyjęcie euro.

Autorzy wskazują m.in., że podczas ostatniego kryzysu gospodarczego deprecjacja złotówki umożliwiła przeciwdziałanie skutkom kryzysu i zwiększyła konkurencyjność polskiego eksportu.

Warto jednak zauważyć, że Polska w traktacie akcesyjnym do Unii Europejskiej zobowiązała się do przyjęcia unijnej waluty.

  1. Stworzenie konkurencyjnego otoczenia regulacyjnego i usprawnienie działania sądów

Według autorów raportu jedną z najistotniejszych obecnie barier rozwoju polskich przedsiębiorstw jest „przesadna aktywność prawodawcza” organów władzy publicznej.

W związku z przeregulowaniem w polskim prawie eksperci proponują wprowadzenie tzw. sunset legislation, znanej w prawie anglosaskim. Rozwiązanie to polega na przyjmowaniu przepisów, które mogą obowiązywać jedynie przez pewien z góry określony czas, lecz okres ich obowiązywania może być przedłużony.

  1. Reforma systemów podatkowych i danin publicznych

PTG proponuje w tej sferze przede wszystkim usunięcie obecnie obowiązujących aktów prawnych i zastąpienie ich nowymi.

Obecne przepisy, po wielokrotnych nowelizacjach, stały się według nich nieczytelne i bardzo trudne w precyzyjnej interpretacji.

Ich zdaniem zmiany w przepisach powinny dążyć do maksymalnego ułatwienia prowadzenie działalności gospodarczej, zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne, oraz znaczącego obniżenia kosztów pracy.

  1. Polityka inwestycyjna

Według autorów raportu Polska w ustalaniu swojej polityki inwestycyjnej powinna przede wszystkim postawić na rozwój eksportu poprzez zwiększenie skuteczności działań takich instytucji jak PFR, czy PAIH – jednak sama inicjatywa ich powstania jest przez analityków chwalona.

  1. Polityka innowacyjna

Zdaniem ekspertów kluczową kwestią dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki jest zwiększenie nakładów na badania i rozwój, gdyż obecne nakłady polskich przedsiębiorstw na innowacje są zbyt niskie. Wśród proponowanych rozwiązań w tym obszarze znalazły się mapy technologiczne przygotowane z myślą o inteligentnych specjalizacjach (dziedzinach, w których Polska ma przewagę nad konkurentami z innych państw).

Raport przekazany przedstawicielowi rządu

Raport pt. „Globalizacja 4.0. Podmiotowy model rozwoju” został na zakończenie konferencji przekazany przez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Gospodarczego sekretarzowi stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Arturowi Soboniowi.

>> Morawiecki na COP25: Polska jest zależna od węgla i ten bardzo trudny punkt startu musi zostać uwzględniony

>> Raport: Polscy sprzedawcy najmniej ze wszystkich w UE wierzą w egzekwowanie regulacji. Ale polscy konsumenci wierzą w zapewnienia sprzedawców