Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca uzyskany w 2018 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym odnotowano najniższy jego poziom.

Tak wynika z najnowszych wstępnych danych GUS dotyczących regionalnego PKB w Polsce podanych 31 grudnia 2019.

Udział region warszawskiego w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2018 r, wyniósł 17,4 proc. – najwięcej ze wszystkich regionów, natomiast udział województwa opolskiego wyniósł zaledwie 2 proc. – najmniej ze wszystkich.

Produkt Krajowy Brutto per capita to łączna wyrażona w pieniądzu wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych na danych obszarze w przeliczeniu na głowę mieszkańca.

GUS podał, że wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2018 roku kształtowała się na poziomie od 37,1 tys. zł w regionie lubelskim (67,4 proc. średniej krajowej) do 121,2 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym (220,2 proc. średniej krajowej).

Poziom PKB na 1 mieszkańca powyżej średniej krajowej odnotowano w 4 regionach: warszawskim stołecznym, dolnośląskim, wielkopolskim i śląskim.

>>> Czytaj też: W zeszłym roku najszybciej w Polsce rozwijało się Podkarpacie, a najwolniej województwo lubelskie