Singapurski bank centralny (Monetary Authority of Singapore – MAS) ogłosił uruchomienie iSTOX – jednej z pierwszych na świecie platform handlu stokenizowanymi papierami wartościowymi, które uzyskały uprawnienia do świadczenia usług na rynku kapitałowym, pisze Coindesk.

Stokenizowane papiery wartościowe (ang. security tokens) to tokeny stanowiące prawa własności danych aktywów (nieruchomości, akcji przedsiębiorstw itd.) i podlegające podobnym regulacjom, jak inne będące w obrocie instrumenty finansowe.

W przypadku obrotu tymi instrumentami mamy do czynienia z trzema zainteresowanymi stronami – właścicielem aktywa poddanego tokenizacji, licencjonowanym emitentem tokena (w tym przypadku iSTOX), oraz jego nabywcą.

Ten ostatni po zakupie tokena staje się właścicielem odpowiedniej, wyrażonej w tym tokenie, części wspomnianego aktywa, co daje mu prawo np. do udziału w zyskach przedsiębiorstwa, które częściowo nabył lub do gwarantowanej stopy zwrotu ze swojej inwestycji.

Z kolei same tokeny są, z pomocą technologii blockchain, przechowywane jako papiery wartościowe na zabezpieczonym kryptograficznie portfelu.

Singapurska platforma iSTOX oprócz oferowania usługi emisji tokenów będzie także odpowiedzialna za nadzór nad przebiegiem handlu stokenizowanymi papierami. Z produktów firmy będą mogli korzystać zarówno inwestorzy prywatni, jak i instytucjonalni.

Zgodnie z zapowiedziami iSTOX platforma zapewni użytkownikom szeroką paletę usług związanych z inwestowaniem i gromadzeniem kapitału, wykraczających poza tradycyjne mechanizmy.

Inwestycje na rynku prywatnym: w startupy na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju, korporacyjne instrumenty dłużne i fundusze hedgingowe są zazwyczaj dla inwestorów skomplikowane i niejasne. Nasza platforma wyeliminuje pośredników i czasochłonne terminy rozliczeń” – powiedział Darius Liu, szef strategii iSTOX, w rozmowie z Coindesk.

Czytaj także:

>>> KDPW, KIR, Chmura Krajowa i PKO Bank Polski stworzą pierwszą w Polsce prywatną sieć blockchain

>>> Prezydent Chin chce wspierać technologię blockchain