W 2018 roku liczba osób zapisanych do partii politycznych w Polsce spadła o 3,6 proc. w porównaniu z 2016 rokiem (i wyniosła 241,6 tys.). W sumie 83 zarejestrowane partie polityczne zadeklarowały przychód w wysokości 120,6 mln zł, wynika z danych opublikowanych w najnowszym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego.

Jednak według danych GUS, mimo że w ewidencji w 2018 roku można było znaleźć 83 formalnie istniejące partie, to tylko 60 z nich pozostawało aktywnych (a 11 miało przedstawicieli w parlamencie).

Spośród tych 60 partii 59 wypełniło formularz GUS i to ich dotyczą wyniki badań przedstawionych w raporcie.

1. Liczba zarejestrowanych partii

W ciągu ostatniej dekady liczba zarejestrowanych partii nie ulegała gwałtownym zmianom – ich liczba mieściła się w przedziale od 73 (w 2014) do 86 (w 2016).

W ostatniej kadencji parlamentu zanotowano jednak znaczące wahania w liczbie rejestracji.

W wyborczym roku 2015  zarejestrowano aż 19 nowych partii politycznych (przy okazji poprzednich wyborów, w 2011 roku, było ich jedynie 8).

Z kolei dwa lata później, w 2017 roku, aż 16 zostało wykreślonych z ewidencji. Jednak jedynie rok później zarejestrowano kolejnych 15 nowych ugrupowań.

2. Formy działalności

Zgodnie z danymi dostarczonymi przez ankietowanych, głównym obszarem działalności partii politycznych w Polsce jest udział w debacie publicznej i edukacja społeczna. Dodatkowo partie zajmują się także organizacją manifestacji i interwencjami w celu rozwiązania problemów grup społecznych.

Stosunkowo duża liczba partii zajmuje się także rozwiązywaniem problemów pojedynczych osób (28 w 2018 roku) oraz wydawaniem publikacji (33 w 2018 roku, niemal 20 proc. więcej niż w 2016).

Jedynie nieco ponad 10 proc. partii prowadzi jakąkolwiek działalność badawczą.

3. Baza członkowska

W sumie członkami partii politycznych w 2018 roku było 241,6 tys. osób, z czego aż 76, 1 proc. było członkami partii, które miały wówczas swoją reprezentację w parlamencie.

Odsetek kobiet zapisanych do polskich partii politycznych w 2018 roku wyniósł jedynie 31,1, proc.

4. Praca społeczna i płatna

W 2018 roku wszystkie partie polityczne w Polsce korzystały z pracy społecznej swoich członków, a jedna trzecia z nich – z pracy społecznej osób z zewnątrz.

Zgodnie z danymi GUS przeciętna partia polityczna korzystała z pracy społecznej blisko 1,1 tys. osób.

Spośród 59 partii branych pod uwagę w badaniu 12 stwierdziło, że zatrudnia personel płatny, z czego trzy zatrudniały pracowników wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych.

Na koniec 2018 roku we wszystkich partiach politycznych na podstawie stosunku pracy zatrudnionych było 235 osób – większość z nich (niemal trzy czwarte) w partiach parlamentarnych.

5. Przychody i subwencje

W sumie polskie partie polityczne w 2018 roku odnotowały przychody w wysokości 120,6 mln zł, z czego partie biorące udział w procesie sprawowania władzy (a więc partie z reprezentacją w parlamencie) – 97,2 mln zł (80,6 proc. sumy przychodów).

Według GUS 8 partii osiągnęło przychód przekraczający 1 mln zł, podczas gdy ponad połowa z nich (56,2 proc.) zgłosiła przychody na poziomie poniżej 10 tys. zł w skali roku.

Partie polityczne łącznie z budżetu państwa pozyskały w 2018 roku 52 mln zł, w porównaniu z 112,8 mln zł w 2016 roku – różnica wynika z faktu, że w 2018 roku partiom nie przyznano dotacji podmiotowej.

Czytaj także:

>>> „Wyraźne spowolnienie, eksces inwestycji, bardzo słaba konsumpcja” – 3 najciekawsze reakcje ekspertów na dane GUS-u o PKB

>>> Mamy najdłuższy od 17 lat trend spadkowy w polskim przemyśle. Ale możliwe, że najgorsze już za nami