Susza rolnicza w Polsce robi się coraz dotkliwsza. Według najnowszego pomiaru Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) susza panuje już w 15 województwach, a jedynie Małopolska pozostała odporna. 

Jak podał Instytut, średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -133 mm.

Instytut mierzy wartość bilansu wodnego na podstawie 60-dniowych pomiarów. W ostatnim mierzonym okresie, który trwał od 21 maja do 20 lipca, wartość KBW uległa zmniejszeniu o 39 mm w stosunku do wcześniejszego okresu zakończonego 11 lipca.

Klimatyczny Bilans Wodny to różnica między opadem atmosferycznym a ewapotranspiracją potencjalną (która wyraża w przybliżeniu zdolność wyparowania wody z dobrze uwilgotnionego trawnika).

Ostatni raz, kiedy IUNG nie stwierdził występowania suszy rolniczej w Polsce miał miejsce w okresie 21 marca do 20 maja 2018 roku, czyli 21 okresów badawczych temu.

To sprawia, że obecnie mamy do czynienia z najdłuższym okresem suszy od co najmniej 2009 roku, czyli od kiedy IUNG udostępnia dane.

W najnowszym badanym okresie największy deficyt wody odnotowano – podobnie jak w poprzednich okresach raportowania – na obszarze Pojezierza Lubuskiego.

Jak podał IUNG, na przeważających obszarach województw lubuskiego, wielkopolskiego, północnej części woj. łódzkiego oraz w zachodnich rejonach woj. mazowieckiego i lubelskiego deficyt wody jest największy.

„Duży deficyt wody (…) notowano na dużym terenie województw: zachodniopomorskiego, w części północnej województw: lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, w części południowej woj. podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz w zachodnich terytoriach woj. kujawsko-pomorskiego. Na południu kraju w woj. małopolskim, podkarpackim, dolnośląskim oraz na północy Polski w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim w tym okresie sześciodekadowym notowano najmniejsze niedobory wody” – przekazał Instytut.

Badacze dodali, że susza notowana jest we wszystkich 13 monitorowanych typach upraw, w tym takich, jak zboże jare i ozime, krzewy i drzewa owocowe czy warzywa gruntowe.

Jednak w ostatnim okresie raportowania największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w 1692 gminach Polski (68,31 proc. gmin kraju).

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa jest instytutem badawczym podległym Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W roku 2005 IUNG uzyskał status państwowego instytutu badawczego. W instytucie, który mieści się w Puławach, pracuje 320 osób, w tym: 28 profesorów i 75 doktorów.

Czytaj też:

>>> Dlaczego niski poziom wody w Renie oznacza gigantyczne straty firm, niższe PKB Niemiec i problem dla całej Europy

>>> Susza, energia, rosnące pensje i PKB – 4 przyczyny, dla których ceny w 2020 będą rosły szybciej, niż w tym

>>> Co to jest neutralność klimatyczna i dlaczego to taki problem dla Polski [EXPLAINER]

To między innymi ta informacja pojawiła się dziś rano w skrzynkach odbiorczych subskrybentów naszego codziennego newslettera 300SEKUND. Jeśli chcesz się na niego zapisać, kliknij tutaj.