Strona główna Live GUS: Pomiędzy 2010 r. a 2018 r. liczba aktywnych organizacji non-profit zwiększyła się o 10,0 proc.