Strona główna Live Warren Buffett przeznaczył 3,6 miliarda dolarów na cele charytatywne