Strona główna NEWS Armia USA przechodzi na energię odnawialną. Ale powody są czysto praktyczne