Strona główna NEWS Ceny gazu nie wzrosną w 2023 r.? Prezes URE jest za zamrożeniem taryf dla odbiorców indywidualnych