Strona główna NEWS Dług dusi państwa najbardziej narażone na skutki zmian klimatu. Mogą sobie nie poradzić z kryzysem