Strona główna NEWS Google: Jednostronne wprowadzanie podatków „niesprawiedliwe”. Lepszy będzie międzynarodowy kompromis