Strona główna NEWS Media: wzrost zapotrzebowania UE na gaz skroplony może doprowadzić do jego nadprodukcji