Strona główna NEWS Nie ma popytu na kredyty inwestycyjne, za to rosną bieżące. To zła informacja