Strona główna NEWS PKO BP ma prezesa. Jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego