Strona główna NEWS Polska z grupą sojuszników złożyła do NATO wniosek o uruchomienie Art. 4 Traktatu