Strona główna NEWS W UE niemal wszystkich stać na internet. Nawet zagrożonych ubóstwem