Z inicjatywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w siedzibie UKNF odbyło się pierwsze spotkanie Międzyresortowego Komitetu Sterującego ds. FinTech.

Jak informuje KNF, “Celem Komitetu jest wspólne koordynowanie działań różnych instytucji i organów państwa w celu wspierania rozwoju sektora innowacji finansowych fintech w Polsce oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz podejmowanie wspólnych międzyresortowych działań w zakresie fintech. Komitet będzie się spotykał regularnie co miesiąc.”